Aktuellt

Vi delar med oss av information och kunskap från ekosystemet.

Marine Technology Center of Sweden recommended in Sweden as test center within NATO DIANA

50 miljoner i gemensam satsning vid Blekinge Tekniska Högskola i Marinteknik

Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) tecknar avtal om en gemensam satsning på forskning och utveckling inom marin teknik. Avtalet innebär 50 miljoner kronor över en femårsperiod från och med 2024.

50 millions in joint investment at Blekinge Institute of Technology in Marine Technology

Region Blekinge and Blekinge University of Technology (BTH) sign an agreement on a joint investment in research and development in marine technology. The agreement involves SEK 50 million over a five-year period starting in 2024.

Marinen etablerar två nya krigsförband

Marinen etablerar två nya krigsförband inom marin logistik. Den andra oktober gick startskottet för det nya logistikkonceptet som kommer utgöra hjärtat i marinens framtida logistiksystem. Krigsförbanden innebär ett väsentligt tillskott till marinens förmåga att försvara Sverige både till land och till sjöss.

Roxtec presenterar sin 3D CAD-bibliotek för AVEVA E3D Design

För att förenkla arbetsprocessen för designingenjörer erbjuder kabel- och rörintegritetslösningsspecialisten Roxtec nu en 3D CAD-bibliotek för programvaran AVEVA E3D Design.

NKT säkrar ramavtal och rekordorder för fem tyska kraftkabelprojekt med produktion i Karlskrona

NKT har tilldelats en kombination av fem land- och havsbaserade kraftkabelprojekt inom ramen för ett långsiktigt ramavtal av den tyska kraftsystemoperatören 50Hertz.

NKT Victoria – klar för biobränsle

NKT har certifierat kabelläggningsfartyget NKT Victoria för biobränsle som hydrogenererad vegetabilisk olja (HVO), vilket avsevärt minskar koldioxidavtrycket under drift till havs.

Ansökan om försvarssamarbete med Nato

Marin Technology Center vill uppfinna försvarsmateriel med Nato

Marine Innovation Day 2023 blev ett lyckat event!

Eventet hölls i den nya lokalen The Docks i Karlskrona.

Försvarsministern talar vid unik marinteknisk konferens i Karlskrona

Den 20 september arrangerar Marine Technology Center of Sweden en unik marinteknisk konferens i Karlskrona.

Svenskt fartyg under finskt befäl när Sverige och Finland övar gemensam sjömålsstrid

Den svenska och finska marinen har under de senaste veckorna genomfört en serie av snabbt uppkommen övningsverksamhet. Inom ramen för den här övningen har marinen mottagit och lett finska amfibieförband samt bidragit till en simulerad gemensam sjömålsstrid under finsk ledning.

Darren Fennell utsedd till ny chef för NKT i Karlskrona

Darren Fennell har utsetts till ny chef för NKT i Karlskrona där han kommer att leda verksamheten, som förväntas bli världens största fabrik för havsbaserade högspänningskablar.

Kurs mot Northern Coasts

Idag kastade korvetten HMS Nyköping loss från Karlskrona i ett härligt sensommarväder. Tillsammans med ett EOD-team från Fjärde sjöstridsflottiljen samt stabsofficerare från bland annat sjöstridsskolan ska besättningen delta i den stora övningen Northern Coasts 23.

Loppan

Ny följeslagare till Malen är äntligen på plats i Karlskrona!

Uppdatering modifiering Malen

Uppdatering modifiering Malen

Ö-varvet uses Roxtec GRP solutions

Ö-varvet in Gothenburg provides service to the Swedish Coast Guard’s composite boats to increase their life span.

Saab startar produktion av kompositmaster till Finlands flotta

På tisdagen den 15 augusti hölls en ceremoni för att påbörja tillverkningen av de första av fyra master till Finlands nya fartyg på Saabs anläggning i Karlskrona.

NKT har skrivit avtal för att tillverka exportkablar för Baltic Power

NKT har nyligen skrivit ett avtal för att tillverka exportkablar för Baltic Power Offshore Wind Park, vilket blir Polens första vindkraftspark till havs.

Saab föreslår fyra nya avancerade ubåtar för att ersätta Nederländernas nuvarande flotta.

Saab, ett ledande svenskt försvars- och säkerhetsföretag, har lämnat in sitt förslag för ersättning av Nederländernas nuvarande ubåtar.

NKT har framgångsrikt slutfört den första interna TOV-testsekvensen för högspännings DC-kabelsystem.

NKT:s tester för Temporary Overvoltage (TOV) har gått från en teoretisk hypotes till ett proof-of-concept in-house, där man har genomfört den första testsekvensen framgångsrikt.

Kompetensutveckling inom marin teknik

Förbättra din kompetens och öka din konkurrenskraft genom att delta i en eller flera avancerade kurser inom marin teknik.

Ansökan om vindkraftspark söder om Karlskrona

Vindkraftsutvecklaren Njordr Offshore Wind har lämnat in en ansökan till regeringen om att bygga en vindkraftspark till havs söder om Karlskrona. Enligt Di skulle detta projekt kosta ungefär 60 miljarder kronor.

Sveriges första civilingenjörer i marin teknik är klara

Sex studenter har nyligen fullföljt utbildningen i marin teknik vid BTH.

NKT ready for billion investment in new Swedish cable factory and installation vessel for power cables

The cable manufacturer NKT has announced the extent of its investment plans for the Swedish cable factory in Karlskrona. With investments worth more than SEK 11 billion, NKT is preparing for future growth driven by the transition to renewable energy in both Sweden and the rest of the world.

NKT redo för miljardinvestering i ny svensk kabelfabrik och installationsfartyg för kraftkablar

Kabeltillverkaren NKT har meddelat omfattningen av sina investeringsplaner för den svenska kabelfabriken i Karlskrona. Med investeringar för mer än 11 miljarder kronor förbereder NKT sig för framtida tillväxt driven av omställningen till förnybar energi i både Sverige och resten av världen.

Tillväxtmöjligheter för NKT

Rapporten för Q1 2023 signalerar lysande tider för tillväxt hos NKT.

NKT expands operations in Karlskrona and creates more than 500 new jobs

The cable company NKT is investing in additional capacity at the high-voltage factory in Karlskrona thanks to a record order backlog and increasing demand for high-voltage cables. NKT expects that the investments will create more than 500 new jobs at the factory in Karlskrona.

NKT utökar verksamheten i Karlskrona och skapar fler än 500 nya jobb

Kabelföretaget NKT investerar i ytterligare kapacitet vid högspänningsfabriken i Karlskrona tack vare en rekordstor orderstock och ökande efterfrågan på högspänningskablar. NKT räknar med att investeringarna kommer att skapa fler än 500 nya jobb vid fabriken i Karlskrona.

NKT releases new high voltage cable with halogen-free flame retardant sheath

NKT has released AXAQJ-TT-CL, a high-voltage cable with a halogen-free flame retardant sheath that meets the highest fire safety standards for installations.

Marine Technology Center of Sweden on SVT regarding Nord Stream

Sweden’s Television asked for a statement regarding the new information that a Russian ship was photographed at the time of the Nord Stream sabotage.

Marine Technology Center of Sweden uttalar sig i SVT om Nord Stream

Sveriges Television bad om ett uttalande kring de nya uppgifter att ett ryskt fartyg fotograferats vid tiden för Nord Stream-sabotaget.

Stort intresse för civilingenjörsprogrammet i marin teknik

Civilingenjörsprogrammet i marin teknik på Blekinge Tekniska Högskola har fått ett rekordstort antal ansökningar för läsåret 2023-2024. Fler studenter än någonsin tidigare konkurrerar om en plats på programmet.

Framgångsrik kabelindragning för Shetland HVDC Link

NKT och SSEN Transmission har nått en viktig milstolpe i installationen av Shetland HVDC Link med den lyckade dragningen av 320 kV HVDC-kraftkabeln.

NKT har tilldelats rekordorder för världens första 525 kV XLPE HVDC sjökabelprojekt för havsbaserad vind

NKT har tilldelats tre nyckelfärdiga högspänningskabelprojekt för IJmuiden Ver och Nederwiek Offshore Wind Zones i Nederländerna. Projekten har ett sammanlagt ordervärde på ca. EUR 2 miljarder (ca EUR 1.9 miljarder i standardmetallpriser) vilket gör det till ett nytt företagsrekord för NKT som den största kombinationen av order som någonsin tagits emot.

NKT introducerar en lösning för långtidsförvaring av sjösjökablar för att kunna utföra snabbare reparationer till havs

NKT erbjuder nu långtidslagring av reservkabellängder på sin högspänningsanläggning i Karlskrona, Sverige, samt på andra lämpliga platser. Den nya lösningen använder kundanpassade förvaringskorgar och möjliggör enklare logistik och snabb mobilisering om oväntade kabelreparationer krävs.

Saab announced signed contract with the Polish state

Saab has announced that they have signed a contract with the Polish State Treasury Armament Agency for the design, production and support of two signal intelligence ships.

NKT inviger det färdigbyggda tornet ”NKT Lighthouse”

Under fjärde kvartalet i år startar NKT tillverkningen av högspänningskablar i det nya produktionstornet som byggts vid fabriken i Karlskrona. Tornet är en viktig del av företagets pågående investeringar i sin högspänningskabelverksamhet.

Saab Starts Deliveries of New Lightweight Torpedo to Sweden

Saab has made the first deliveries of the new lightweight torpedo (Saab Lightweight Torpedo) to Sweden’s defence procurement agency FMV.

Saab Kockums Builds New Processes, Skills, And Capabilities In Delivering A26

In late June 2022, the keel of the Royal Swedish Navy’s (RSwN’s) first-in-class A26 diesel-electric submarine (SSK) Blekinge was laid at the Saab Kockums shipyard in Karlskrona, southern Sweden. [Redirected from NAVAL NEWS]

NKT förbättrar sin hållbarhetsklassificering

NKT har uppmärksammats för sitt hållbarhetsarbete med ett förbättrat betyg av ratingföretaget EcoVadis.

NKT – international Trainee Program

Within the frame of 2023 year’s international trainee program – Technology & Innovation – NKT are looking for future talents within research & development and engineering. The application phase will run from 4th of October 2022 until 1st of January 2023.

Mötesplatsen Marin-onsdag

Den 14 september var det dags för höstens första Marin-onsdag, mötesplatsen för alla oss som arbetar eller studerar inom området marin teknik. Det var Saab Kockums som stod värd för kvällen och de berättade kort om sin verksamhet och bjöd de gästande studenterna på middag.

NKT produces world’s first HVDC power cables using low-carbon copper

NKT will produce cables for Dogger Bank C, the third phase of the world’s largest offshore wind farm, using low-carbon copper sourced from a mine in Sweden. The initiative will reduce the carbon footprint of the HVDC power cables by more than 35 % and is part of NKT’s ambition to become a net-zero emissions company no later than 2050.

NKT signs turnkey contract for the Champlain Hudson Power Express project in the United States

In Company Announcement no. 14 of 21 September 2021, NKT informed to have entered an exclusive Preferred Supplier Agreement (PSA) for the Champlain Hudson Power Express transmission line in the US.

Saab Receives Orders from FMV Regarding Submarine Upgrades

Saab has received new orders from FMV regarding submarine upgrades. The orders include a life-time extension of HMS Södermanland, as well as new batteries and battery development. The total order value is SEK 470 million.

Strategisk tillväxtplan

Karlskrona – för ett säkert och grönt Europa