Havsbaserad energi

SKYDDAR OCH KOPPLAR SAMMAN EN HÅLLBAR VÄRLD

Vi är en kunskapshub inom havsbaserad energi. Tillsammans med företag som NKT och Roxtec skapar vi förutsättningar för en fossilfri framtid genom att koppla samman och skydda energinät och länder runtom i Europa. Med investeringar i avancerade testanläggningar, offshore-teknik och industri är vi en europeisk pionjär inom energisektorn. Välkommen till en grönare morgondag. Välkommen till Karlskrona!

Aktuellt

Information och kunskap från ekosystemet.

NKT ready for billion investment in new Swedish cable factory and installation vessel for power cables

The cable manufacturer NKT has announced the extent of its investment plans for the Swedish cable factory in Karlskrona. With investments worth more than SEK 11 billion, NKT is preparing for future growth driven by the transition to renewable energy in both Sweden and the rest of the world.

NKT redo för miljardinvestering i ny svensk kabelfabrik och installationsfartyg för kraftkablar

Kabeltillverkaren NKT har meddelat omfattningen av sina investeringsplaner för den svenska kabelfabriken i Karlskrona. Med investeringar för mer än 11 miljarder kronor förbereder NKT sig för framtida tillväxt driven av omställningen till förnybar energi i både Sverige och resten av världen.

Tillväxtmöjligheter för NKT

Rapporten för Q1 2023 signalerar lysande tider för tillväxt hos NKT.

NKT expands operations in Karlskrona and creates more than 500 new jobs

The cable company NKT is investing in additional capacity at the high-voltage factory in Karlskrona thanks to a record order backlog and increasing demand for high-voltage cables. NKT expects that the investments will create more than 500 new jobs at the factory in Karlskrona.

NKT utökar verksamheten i Karlskrona och skapar fler än 500 nya jobb

Kabelföretaget NKT investerar i ytterligare kapacitet vid högspänningsfabriken i Karlskrona tack vare en rekordstor orderstock och ökande efterfrågan på högspänningskablar. NKT räknar med att investeringarna kommer att skapa fler än 500 nya jobb vid fabriken i Karlskrona.

Kommande event

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Gray Plane Inside Hangar

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et.