Havsbaserad energi

SKYDDAR OCH KOPPLAR SAMMAN EN HÅLLBAR VÄRLD

Vi är en kunskapshub inom havsbaserad energi. Tillsammans med företag som NKT och Roxtec skapar vi förutsättningar för en fossilfri framtid genom att koppla samman och skydda energinät och länder runtom i Europa. Med investeringar i avancerade testanläggningar, offshore-teknik och industri är vi en europeisk pionjär inom energisektorn. Välkommen till en grönare morgondag. Välkommen till Karlskrona!

Aktuellt

Information och kunskap från ekosystemet.

NKT har skrivit avtal för att tillverka exportkablar för Baltic Power

NKT har nyligen skrivit ett avtal för att tillverka exportkablar för Baltic Power Offshore Wind Park, vilket blir Polens första vindkraftspark till havs.

Ansökan om vindkraftspark söder om Karlskrona

Vindkraftsutvecklaren Njordr Offshore Wind har lämnat in en ansökan till regeringen om att bygga en vindkraftspark till havs söder om Karlskrona. Enligt Di skulle detta projekt kosta ungefär 60 miljarder kronor.

Sveriges första civilingenjörer i marin teknik är klara

Sex studenter har nyligen fullföljt utbildningen i marin teknik vid BTH.

NKT ready for billion investment in new Swedish cable factory and installation vessel for power cables

The cable manufacturer NKT has announced the extent of its investment plans for the Swedish cable factory in Karlskrona. With investments worth more than SEK 11 billion, NKT is preparing for future growth driven by the transition to renewable energy in both Sweden and the rest of the world.

NKT redo för miljardinvestering i ny svensk kabelfabrik och installationsfartyg för kraftkablar

Kabeltillverkaren NKT har meddelat omfattningen av sina investeringsplaner för den svenska kabelfabriken i Karlskrona. Med investeringar för mer än 11 miljarder kronor förbereder NKT sig för framtida tillväxt driven av omställningen till förnybar energi i både Sverige och resten av världen.

Kommande event

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Gray Plane Inside Hangar

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et.