Skydda havsmiljön

Ett tydligt uppdrag – hållbara hav

Vi är en region på ett uppdrag – att rädda våra hav. Vi möjliggör affärer och driver innovation som kan tillämpas i verkligheten. Genom samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga, förändrar vi samhället och återställer hälsan i våra hav. Vårt ekosystem, profilen på vårt universitet och det geografiska läget gör oss till en internationell testbädd. En plats där aktörer från hela världen kan samlas och pröva idéer och innovativa lösningar för stora utmaningar. Välkommen till Karlskrona!

Aktuellt

Läs om våra senaste nyheter om hållbara hav.