NKT Victoria – klar för biobränsle

NKT har certifierat kabelläggningsfartyget NKT Victoria för biobränsle som hydrogenererad vegetabilisk olja (HVO), vilket avsevärt minskar koldioxidavtrycket under drift till havs.

Som ett av de första företagen inom kraftkabelindustrin har NKT certifierat kabelförläggningsfartyget NKT Victoria för att drivas med HVO. Certifieringen gör det möjligt för NKT att reducera koldioxidutsläppen från fartygets bränsleförbrukning med mer än 98 %*, vilket är ett viktigt bidrag i företagets målsättning att minska koldioxidavtrycket.

– Med biobränslecertifieringen av NKT Victoria visar vi som ett ledande företag i branschen återigen vårt hållbarhetsengagemang. En viktig del i vårt arbete med att nå målen för minskade koldioxidutsläpp är att reducera utsläppen från vår verksamhet till havs. Genom att använda biobränsle kan vi också fortsätta att uppfylla våra kunders ökade förväntningar på tjänster med lägre koldioxidutsläpp, säger Claes Westerlind, VD och koncernchef för NKT.

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn

More news