Försvar

TRYGGA VÅRA HAV

I över 340 år har vi hämtat inspiration från havet, det är en del av vårt DNA. Karlskrona är en flottbas med ett tydligt uppdrag – att trygga Sverige och våra hav. Det uppdraget har inte förändrats, bara utvecklats. Idag är vi en hel region med stolta skeppsbyggartraditioner och världsledande teknik som bidrar till att hålla människor och samhällen trygga – både under och över ytan. Välkommen till Karlskrona! 

Aktuellt

Information och kunskap från ekosystemet. 

Marine Technology Center of Sweden rekommenderat i Sverige som testcenter inom NATO DIANA

I ett svar från Försvarsmakten och Vinnova till Försvarsdepartementet rekommenderas Karlskronas marina ekosystem Marine Technology Center of Sweden som ett testcenter inom NATO DIANA för teknikutveckling och innovation inom yt och undervattensdomänen. Testcentret har två huvudområden; försvar samt havsbaserad energi. Ett område som fått ökad betydelse är övervakning av kritisk infrastruktur på havsbotten.

Marine Technology Center of Sweden recommended in Sweden as test center within NATO DIANA

Marinen etablerar två nya krigsförband

Marinen etablerar två nya krigsförband inom marin logistik. Den andra oktober gick startskottet för det nya logistikkonceptet som kommer utgöra hjärtat i marinens framtida logistiksystem. Krigsförbanden innebär ett väsentligt tillskott till marinens förmåga att försvara Sverige både till land och till sjöss.

Ansökan om försvarssamarbete med Nato

Marin Technology Center vill uppfinna försvarsmateriel med Nato

Försvarsministern talar vid unik marinteknisk konferens i Karlskrona

Den 20 september arrangerar Marine Technology Center of Sweden en unik marinteknisk konferens i Karlskrona.

Kommande event

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Gray Plane Inside Hangar

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et.