Marine Technology Center of Sweden delaktig vid NATO – seminarium

Under den 5–6 mars arrangerade MSB och NATO ett tvådagarsseminarium i Stockholm, med temat “Public-Private Cooperation in Securing Critical Supplies – supporting Alliance resilience”. Personer från Marine Technology Center of Sweden:s (MTC) ekosystem deltog i evenemanget.

Fokus för seminariet låg på privat-offentlig samverkan för försörjning av kritiska varor och tjänster i kris och krig, med syftet att ge kraft åt det privat-offentliga samarbetet inom Nato, sprida goda exempel och bidra till den fortsatta utvecklingen av ramverk och vägledningar till stöd för allierade och partners.

Under den första dagen var Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, där som huvudtalare. Det var tre paneldiskussioner där representanter från MTC:s ekosystem, såsom Henric Johnson från BTH och Axel Barnekow Widmark från NKT, deltog i två av dem. Parallellt med panelerna, tog MTC även plats vid en monter, där Lennart Johansson och Anna Sanderson från MTC, tillsammans med Stefan Persson och Axel Barnekow Widmark från NKT samt Henric Johnson från BTH, mötte många intresserade besökare från både offentlig sektor och näringsliv.

“Vi var glada att se en stark uppslutning vid MTC:s monter, där diskussioner om samarbete inom ramen för trippel helix stod i fokus. Detta resulterade i en mängd nya kontakter och potentiella partnerskap,” kommenterade Lennart Johansson från MTC.

Den andra dagen av seminariet bestod av diskussionsmöten om samarbete mellan civila företag och offentliga organisationer för att främja innovation och resiliens. Viktiga frågor togs upp, inklusive identifiering av problemområden och hantering av samarbetsprocessen. Trots identifierade hinder visade deltagarna en stor vilja att arbeta tillsammans för att stärka samhällets resiliens.

“Vi ser fram emot att fortsätta driva dessa viktiga diskussioner och samarbeten för att främja innovation och säkra kritiska leveranser i framtiden,” tillade Anna Sanderson från MTC.

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.