NKT har tilldelats rekordorder för världens första 525 kV XLPE HVDC sjökabelprojekt för havsbaserad vind

NKT har tilldelats tre nyckelfärdiga högspänningskabelprojekt för IJmuiden Ver och Nederwiek Offshore Wind Zones i Nederländerna. Projekten har ett sammanlagt ordervärde på ca. EUR 2 miljarder (ca EUR 1.9 miljarder i standardmetallpriser) vilket gör det till ett nytt företagsrekord för NKT som den största kombinationen av order som någonsin tagits emot.

NKT har tilldelats rekordorder för världens första 525 kV XLPE HVDC sjökabelprojekt för havsbaserad vind

NKT har tilldelats tre nyckelfärdiga högspänningskabelprojekt för IJmuiden Ver och Nederwiek Offshore Wind Zones i Nederländerna. Projekten har ett sammanlagt ordervärde på ca. EUR 2 miljarder (ca EUR 1.9 miljarder i standardmetallpriser) vilket gör det till ett nytt företagsrekord för NKT som den största kombinationen av order som någonsin tagits emot.

Vindzonerna är belägna i den holländska delen av Nordsjön, där den holländsk-tyska transmissionssystemoperatören (TSO) TenneT förbereder nätanslutningen för flera havsbaserade vindkraftsparker. NKT har tilldelats nyckelfärdiga projekt för att designa, producera, installera och driftsätta cirka 1 700 km 525 kV XLPE högspänningslikström (HVDC) kraftkabelsystem som innefattar både land och till havs för projektlotterna Beta, Gamma och Nederwiek 2 med en samlad effekt på 6 GW.
NKTs vd och koncernchef Alexander Kara säger:
– Jag är mycket nöjd med ordern som bekräftar vår starka position på högspänningskabelmarknaden och vår mångåriga relation med TenneT. Jag är glad över att vår ledande nyckelfärdiga expertis inom 525 kV XLPE HVDC-teknik resulterar i att NKT är den första kraftkabeltillverkaren att tillämpa denna teknik på sjökablar. Vi välkomnar att TenneT ökar fokus på hållbarhets genom att införa miljökostnadsindikatorer i projekten med syfte att minska koldioxidavtrycket från kraftkabelsystem.
För att minska koldioxidutsläppen planerar NKT att delvis använda återvunnen metall i ledaren och tillverka kablarna vid högspänningsfabriken i Karlskrona, Sverige, som drivs med förnybar el. Dessutom planeras installationen göras av NKT Victoria, ett av de mest avancerade och bränsleeffektiva kabelläggningsfartygen i branschen.
De sex vindkraftsparkerna i IJmuiden Ver och Nederwiek Offshore Wind Zones har en total kapacitet på 12 GW. Zonerna är en viktig del i att stödja den europeiska övergången till förnybar energi och spelar en integrerad roll i förverkligandet av den holländska ambitionen att installera 21 GW havsvindkraft till omkring 2030.
Tim Meyerjürgens, COO TenneT säger:
– Den senaste geopolitiska utvecklingen har återigen understrukit behovet av att investera i elöverföring för att säkerställa energisäkerheten genom att påskynda energiomställningen. Genom att förverkliga världens första 525 kV XLPE HVDC kabelsystem till havs för att ansluta 2 GW-projekt, bekräftar vi gemensamt vår ledande position inom havsbaserad nätutveckling och vårt åtagande att leverera till den gemensamma ambitionen att utveckla Nordsjön till det gröna kraftverket i Europa.
Produktionen av kraftkablarna för de tre projekten är planerad att starta mellan 2024-27 med förväntad driftsättning 2028-30.

Marine Technology Center of Sweden arbetar för ett säkert och grönt Europa. MTC är ett samarbete mellan ledande industriaktörer, akademiska institutioner och statliga myndigheter, som syftar till att driva innovation och främja hållbara lösningar på utmaningar som den marina industrin står inför. Med ett fokus på havsbaserad energi, försvar och hållbara havsmiljöer driver vi innovation och tillväxt kopplat till havet. För mer information vänligen besök www.mtcos.se

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn