NKT har skrivit avtal för att tillverka exportkablar för Baltic Power

NKT har nyligen skrivit ett avtal för att tillverka exportkablar för Baltic Power Offshore Wind Park, vilket blir Polens första vindkraftspark till havs.

Parken består av 76 vindkraftverk och har en kapacitet på upp till 1,2 GW, vilket är en viktig del av den polska regeringens ambition att installera upp till 11 GW vindkraft till havs i Östersjön fram till 2040.

Konstruktionen av dessa vindkraftsparker är avgörande för att minska Polens koldioxidavtryck och uppnå EU:s klimatmål. Genom att generera ren energi bidrar vindkraftsparker till att skapa en hållbar framtid för alla.

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn