Sveriges första civilingenjörer i marin teknik är klara

Sex studenter har nyligen fullföljt utbildningen i marin teknik vid BTH.

Sex studenter har nyligen fullföljt utbildningen i marin teknik vid BTH.

Utbildningen är anpassad efter behovet hos företag som Saab, Försvarsmakten, Kustbevakningen och NKT inom marin teknik och energi.

Studenterna är nöjda med att utbildningen är kopplad till näringslivet och att de har fått möjlighet att knyta kontakter med företagen.

Civilingenjörer som utbildas i marin teknik arbetar med teknik på fartyg eller utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar. De kan också arbeta med planering av undervattensinstallationer som elkablar, havsbaserad energi som våg- och vindkraft eller offshoreverksamhet.

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn