NKT förbättrar sin hållbarhetsklassificering

NKT har uppmärksammats för sitt hållbarhetsarbete med ett förbättrat betyg av ratingföretaget EcoVadis.
NKT ökar ständigt hållbarheten i all sin verksamhet, och engagemanget har uppmärksammats av ratingföretaget EcoVadis. I den uppdaterade betygsättningen har NKT förbättrat sin totala poäng från 75/100 poäng förra året till 83/100 poäng 2022, vilket placerar företaget bland de 1 % högst rankade företagen inom kategorin Tillverkning av kabel och kabeltillbehör. Betygsättningen baseras på bedömningar inom fyra områden som omfattar miljö, rättvis affärspraxis, arbete och mänskliga rättigheter samt hållbar upphandling.
Med den förbättrade poängen har NKT uppmärksammats för sitt kontinuerliga hållbarhetsfokus och förbättringen understryker företagets position som hållbarhetsledare inom kraftkabelindustrin.
– Vi spelar en central roll i den globala övergången till förnybar energi, och att aktivt driva hållbarhet är grundläggande för vår verksamhet och vårt syfte. Jag är stolt över att EcoVadis har uppmärksammat våra hållbarhetsrutiner med ett förbättrat betyg som speglar vårt arbete och engagemang för att driva hållbarhet och engagemang för att ansluta en grönare värld, säger Alexander Kara, CEO i NKT.
Den förbättrade ESG-klassificeringen är ett resultat av det kontinuerliga genomförandet av flera projekt som driver på hållbarheten inom NKT, bland annat ökad datatransparens, genomförande av hållbarhetsinitiativ som till exempel att all produktion drivs med grön el, ökat fokus på säkerhet, mångfald och inkludering samt arbete med ansvarsfulla och hållbara leverantörer.

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related news

Some related news you may be interested in.

Marine Technology Center of Sweden rekommenderat i Sverige som testcenter inom NATO DIANA

I ett svar från Försvarsmakten och Vinnova till Försvarsdepartementet rekommenderas Karlskronas marina ekosystem Marine Technology Center of Sweden som ett testcenter inom NATO DIANA för teknikutveckling och innovation inom yt och undervattensdomänen. Testcentret har två huvudområden; försvar samt havsbaserad energi. Ett område som fått ökad betydelse är övervakning av kritisk infrastruktur på havsbotten.

Marine Technology Center of Sweden recommended in Sweden as test center within NATO DIANA