NKT utökar verksamheten i Karlskrona och skapar fler än 500 nya jobb

Kabelföretaget NKT investerar i ytterligare kapacitet vid högspänningsfabriken i Karlskrona tack vare en rekordstor orderstock och ökande efterfrågan på högspänningskablar. NKT räknar med att investeringarna kommer att skapa fler än 500 nya jobb vid fabriken i Karlskrona.

Hundratals nya jobb till Karlskrona när det danska bolaget NKT investerar i högspänningsfabrik

Den gröna omställningen kräver transmissionskablar och med fabriken i Karlskrona är NKT en av världens ledande tillverkare av högspänningskablar. Nu aviserar NKT ytterligare investeringar i verksamheten för att möta den ökande efterfrågan på marknaden. Investeringarna omfattar bland annat ett nytt, tredje kabeltorn och NKT räknar med att investeringarna kommer att ha skapat fler än 500 nya arbetstillfällen när utbyggnaderna sätts i drift som planerat från 2027.
– Den globala omställningen till förnybar energi ökar ständigt efterfrågan på högspännings-kablar och med investeringarna tar vi ett viktigt steg för att säkerställa fortsatt tillväxt i NKT. Med investeringarna behåller vi vår ledande position på högspänningsmarknaden och skapar ytterligare kapacitet för fler projekt med både nya och befintliga kunder. Samtidigt är jag glad att vi fortsätter att investera i Sverige, öka exporten av vår kabelteknik och skapa ännu fler lokala jobb i såväl Karlskrona som Sverige, säger Claes Westerlind, platschef för fabriken i Karlskrona.
NKT är en av de största privata arbetsgivarna i Blekinge och fortsätter med dessa satsningarna sitt engagemang för lokalsamhället. Sedan 2020 har företaget skapat mer än 300 jobb och med ytterligare 500 kommer NKT att ha skapat mer än 800 lokala jobb sedan 2020.
– Vi har haft ett gott och produktivt samarbete med lokala och nationella aktörer som Business Sweden, Karlskrona kommun, Blekinge Län, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge som har arbetat målmedvetet för att skapa nödvändiga ramar för vår framtida expansion i Karlskrona. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet under de kommande åren och skapa tillväxt i närområdet, säger Claes Westerlind.
Det nya kabeltornet beräknas bli runt 200 meter högt och därmed Sveriges näst högsta torn när det står klart 2027.

Marine Technology Center of Sweden arbetar för ett säkert och grönt Europa. MTC är ett samarbete mellan ledande industriaktörer, akademiska institutioner och statliga myndigheter, som syftar till att driva innovation och främja hållbara lösningar på utmaningar som den marina industrin står inför. Med ett fokus på havsbaserad energi, försvar och hållbara havsmiljöer driver vi innovation och tillväxt kopplat till havet. För mer information vänligen besök www.mtcos.se

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn