NKT redo för miljardinvestering i ny svensk kabelfabrik och installationsfartyg för kraftkablar

Kabeltillverkaren NKT har meddelat omfattningen av sina investeringsplaner för den svenska kabelfabriken i Karlskrona. Med investeringar för mer än 11 miljarder kronor förbereder NKT sig för framtida tillväxt driven av omställningen till förnybar energi i både Sverige och resten av världen.

NKT redo för miljardinvestering i ny svensk kabelfabrik och installationsfartyg for kraftkablar

Kabeltillverkaren NKT har meddelat omfattningen av sina investeringsplaner för den svenska kabelfabriken i Karlskrona. Med investeringar för mer än 11 miljarder kronor förbereder NKT sig för framtida tillväxt driven av omställningen till förnybar energi i både Sverige och resten av världen.

Den gröna omställningen kräver energikablar och med den svenska fabriken i Karlskrona är NKT en av världens ledande tillverkare av högspänningskablar. Nu aviserar NKT ytterligare investeringar i fabriken i Karlskrona för att möta den ökande efterfrågan på marknaden.
NKT räknar med att investera nära 11 miljard kronor i att bygga en ny, komplett fabrik inklusive ett tredje 200 meter högt kabeltorn som adderar produktionskapacitet bredvid den befintliga anläggningen. Det kommer göra den till världens största anläggning för produktion av högspänningskabel till havs. Investeringarna omfattar också ett nytt, marknadsledande kabelläggningsfartyg med rekordhög kapacitet jämfört med existerande fartygen på marknaden.
– Med investeringarna i Sverige fortsätter vi att stärka vår turnkey förmåga och vår position som ett av de ledande kraftkabelföretagen på marknaden. Den utökade produktions- samt installationskapaciteten är viktig för att vi ska kunna fortsätta möta den växande efterfrågan på havbaserade energikablar. Vi ser fram emot att stödja den accelererande marknaden för havsbaseradvind från vår plats i Karlskrona, säger Claes Westerlind, VD i NKT.
NKT räknar med att investeringarna kommer att ha skapat 500 nya jobb när utbyggnaderna sätts i drift som planerat från 2027. NKT är en av de största privata arbetsplatserna i Blekinge och med dessa satsningarna fortsätter nu sitt engagemang för lokalsamhället.

Läs hela releasen här: https://www.nkt.se/pressmeddelanden-och-evenemang/nkt-redo-foer-miljardinvestering-i-ny-svensk-kabelfabrik-och-installationsfartyg-for-kraftkablar

 

Marine Technology Center of Sweden arbetar för ett säkert och grönt Europa. MTC är ett samarbete mellan ledande industriaktörer, akademiska institutioner och statliga myndigheter, som syftar till att driva innovation och främja hållbara lösningar på utmaningar som den marina industrin står inför. Med ett fokus på havsbaserad energi, försvar och hållbara havsmiljöer driver vi innovation och tillväxt kopplat till havet. För mer information vänligen besök www.mtcos.se

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn