Framgångsrik kabelindragning för Shetland HVDC Link

NKT och SSEN Transmission har nått en viktig milstolpe i installationen av Shetland HVDC Link med den lyckade dragningen av 320 kV HVDC-kraftkabeln.

Framgångsrik kabelindragning för Shetland HVDC Link

NKT och SSEN Transmission har nått en viktig milstolpe i installationen av Shetland HVDC Link med den lyckade dragningen av 320 kV HVDC-kraftkabeln.

Inkopplingen är en viktig milstolpe för att för första gången ansluta Shetland till det nationella elnätet när nästa del av kabeldragningen påbörjas, vilket bidrar till att säkra öarnas framtida försörjningstrygghet med ren och koldioxidsnål el.  Genom förbindelsen kommer 600 MW ren, förnybar elproduktion att kunna anslutas – inklusive Viking Energy Wind Farm på 457 MW, som när den är färdigställd kommer att bli Storbritanniens mest produktiva landbaserade vindkraftspark – och som stödjer Storbritanniens och Skottlands nettonoll- och energisäkerhetsmål.
– Installationen av det undervattenskabelsystemet är komplex och kräver omfattande planering för att nå fram till denna punkt, och samarbetet med NKT, som är experter på undervattenskablar, har gjort det möjligt att genomföra processen på ett tillförlitligt, säkert sätt och enligt högsta standard. Den andra kabelkampanjen markerar ett spännande steg i projektet för SSEN Transmission och våra entreprenörer, och vi ser fram emot att slutföra denna fas av undervattenskabelkampanjen under de kommande veckorna, säger John Scott, chef för Shetland HVDC Link Project på SSEN Transmission.
Indragningen slutfördes av den skickliga besättningen på kabelläggningsfartyget NKT Victoria. När kabeln till havs väl är säkrad i övergångsskarven kommer den att kopplas ihop med den tidigare installerade HVDC-landkabeln som sedan kommer att anslutas till SSEN Transmissions HVDC-omvandlingsstation och växelströmsstation i Kergord.
– Vi är mycket nöjda med att vi fortsätter det goda samarbetet med SSEN Transmission genom att utnyttja vår omfattande erfarenhet inom HVDC-teknik för att möjliggöra koldioxidsnål elförsörjning till Shetland, säger Claes Westerlind, vice VD och chef för NKT:s högspänningsfabrik i Karlskrona, Sverige.
Shetland HVDC Link-projektet är på väg att slutföras sommaren 2024.

Marine Technology Center of Sweden arbetar för ett säkert och grönt Europa. MTC är ett samarbete mellan ledande industriaktörer, akademiska institutioner och statliga myndigheter, som syftar till att driva innovation och främja hållbara lösningar på utmaningar som den marina industrin står inför. Med ett fokus på havsbaserad energi, försvar och hållbara havsmiljöer driver vi innovation och tillväxt kopplat till havet. För mer information vänligen besök www.mtcos.se

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn