Svenskt fartyg under finskt befäl när Sverige och Finland övar gemensam sjömålsstrid

Den svenska och finska marinen har under de senaste veckorna genomfört en serie av snabbt uppkommen övningsverksamhet. Inom ramen för den här övningen har marinen mottagit och lett finska amfibieförband samt bidragit till en simulerad gemensam sjömålsstrid under finsk ledning.

Klockan 14.15 i onsdags svensk tid simulerades en övning där åtta sjömålsrobotar träffade sitt gemensamma mål i norra Östersjön. Minuterna innan hade de avfyrats från de svenska och finska enheterna i syfte att tillsammans öva på bekämpning av ett gemensamt mål till sjöss.

– Under finsk ledning genomför vi kvalificerad sjömålsstrid, där vi bland annat använder vårt tyngsta vapen, sjömålsrobot 15. Att få genomföra den här typen av komplexa övningar där två mariner och två flygvapen samordnat bekämpar en motståndare i tid och rum är en imponerande bedrift av alla deltagare, säger örlogskapten Daniel Eklund, fartygschef på HMS Sundsvall.

Den gemensamma sjömålsstriden i norra Östersjön var avslutningen på den beredskapsövning som pågått tillsammans med Finland under de senaste veckorna. Ledningen över den svenska korvetten HMS Sundsvall lämnas över från den svenska till den finska marinen, målläge inhämtas och delas mellan fartyg och flyg. Sjömålsrobotar lastas på flygplanen och ombord på fartygen genomförs klargöring inför robotskott.

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn