Marinen etablerar två nya krigsförband

Marinen etablerar två nya krigsförband inom marin logistik. Den andra oktober gick startskottet för det nya logistikkonceptet som kommer utgöra hjärtat i marinens framtida logistiksystem. Krigsförbanden innebär ett väsentligt tillskott till marinens förmåga att försvara Sverige både till land och till sjöss.

I en av Karlskrona örlogshamns äldsta byggnader Vasaskjulet, står ett av Försvarsmaktens nyaste förband, Första marina basbataljonen redo och uppställda i skydd för regnet.

Skjulet som byggdes för att ge skeppsbyggarna en drägligare arbetsmiljö ger nu samma skydd för de flera hundra medarbetare som samlats i den vackra lokalen dagen till ära. I samma stund har Andra marina basbataljonen gjort sig redo uppe på Berga örlogshamn där höstsolen nästan spricker igenom de täta molnen. Några solstrålar skiner över de hundratals soldater, sjömän och officerare som samlats för att fira marinens två nya krigsförband. Nu startar vägen mot att skapa en skyddad, robust, operativ och verkanskraftig logistikförsörjning.

Etableringsceremonierna innebär att de marina basbataljonerna integreras i den skarpa logistikverksamheten inom marinen. Målet är att de marina basbataljonerna ska ha full operativ effekt runt 2030.

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn