Kurs mot Northern Coasts

Idag kastade korvetten HMS Nyköping loss från Karlskrona i ett härligt sensommarväder. Tillsammans med ett EOD-team från Fjärde sjöstridsflottiljen samt stabsofficerare från bland annat sjöstridsskolan ska besättningen delta i den stora övningen Northern Coasts 23.

Den marina övningen Northern Coasts, Noco, är en återkommande multinationell övning som har genomförts i Östersjön varje år sedan 2007.

Övningen initieras av Tyskland och leds, planeras och genomförs i år gemensamt av den tyska, estniska och lettiska marinen. Noco-23 genomförs 9-22 september 2023 och äger rum i östra Östersjön, främst runt de baltiska staterna. Övningen omfattar bland annat sjöövervakning, kust- och luftförsvar, ytstrid, och landstigningsoperationer i syfte att utveckla samarbete och interoperabilitet mellan de deltagande nationerna. Årets övning är den största hittills med fler än 3000 deltagare och ett 30-tal fartyg från elva nationer.

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn