Saab föreslår fyra nya avancerade ubåtar för att ersätta Nederländernas nuvarande flotta.

Saab, ett ledande svenskt försvars- och säkerhetsföretag, har lämnat in sitt förslag för ersättning av Nederländernas nuvarande ubåtar.

Förslaget, som stöds av Sverige och Storbritannien, inkluderar fyra avancerade expeditionsubmariner med de senaste innovationerna och teknologierna. Saab kommer att samarbeta med det holländska skeppsvarvet Damen Shipyards Group för att leverera den bästa möjliga lösningen för Nederländernas behov.

Mats Wicksell, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Kockums, säger: ”De enastående förmågorna hos Expeditionary Submarine C718 uppfyller och överträffar de nederländska behoven och kraven på lång sikt. Vårt erbjudande utgör ett betydande bidrag till den operativa förmågan hos de nederländska försvarsmakterna. Samarbetet med den lokala industrin genom hela programmet säkerställer strategisk autonomi för Nederländerna. Det här är nederländska ubåtar för Kungliga Nederlänska flottan.”

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn