NKT säkrar ramavtal och rekordorder för fem tyska kraftkabelprojekt med produktion i Karlskrona

NKT har tilldelats en kombination av fem land- och havsbaserade kraftkabelprojekt inom ramen för ett långsiktigt ramavtal av den tyska kraftsystemoperatören 50Hertz.

Med ett sammanlagt värde av cirka 3.5 miljarder euro är ordern en ny rekordnotering för NKT. Pressmeddelanden och evenemang NKT säkrar ramavtal och rekordorder för fem tyska kraftkabelprojekt med produktion i Karlskrona.

Ökat fokus på hållbarhet

För att säkerställa en stark hållbarhetsprofil för de kommande projekten har 50Hertz inkluderat miljökostnadsindikatorer som viktiga urvalskriterier i de projekt som tilldelats NKT. Därmed är båda parter överens om de högsta standarderna för miljöfokus i projekten och skapar ett kontinuerligt incitament för att minska koldioxidavtrycket från kraftkabelsystemen.

För att minska koldioxidutsläppen kommer NKT att producera kraftkablarna vid sina högspänningsfabriker i Köln och Karlskrona. Båda anläggningarna drivs med förnybar el och ligger nära installationsplatserna i Nordsjön, Östersjön och i Tyskland, vilket minskar koldioxidavtrycket från transporter.

Dessutom kommer NKT att utföra installationen av havskabeln med hjälp av kabelläggningsfartyget NKT Victoria, som är ett av de mest energi- och bränsleeffektiva i branschen, och/eller det nya marknadsledande kabelläggningsfartyget som är i drift från 2027. Med projekttilldelningarna fortsätter 50Hertz den ambitiösa utbyggnaden av sitt högspänningsnät och den ökade produktionen av energi från havsbaserad vindkraft som en viktig del i påskyndandet av Energiewende – Tysklands långsiktiga strategi för övergången till förnybar energi senast 2050.

Ordern förändrar inte NKT:s finansiella utsikter för 2023.

Läs mer här

 

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn