NKT inviger det färdigbyggda tornet ”NKT Lighthouse”

Under fjärde kvartalet i år startar NKT tillverkningen av högspänningskablar i det nya produktionstornet som byggts vid fabriken i Karlskrona. Tornet är en viktig del av företagets pågående investeringar i sin högspänningskabelverksamhet.

Under 2020 inledde NKT ett investeringsprogram i sina högspänningsfabriker drivet av en rekordstor orderstock och positiva marknadsutsikter drivna av övergången till förnybar energi. En viktig del i programmet var att bygga ett nytt produktionstorn till den svenska fabriken i Karlskrona. Nu har NKT slutfört bygget och startar kabeltillverkningen i tornet under Q4, vilket markerar en viktig milstolpe i de pågående investeringarna i högspänningsverksamheten.

Produktionstornet NKT Lighthouse, med en höjd på 150 meter, står det som ett landmärke för Karlskrona stad och den globala omställningen till förnybar energi. Projektet har genomförts i samarbete med 30 lokala företag som tillsammans har lagt ner omkring en halv miljon arbetstimmar. Inne i tornet kommer kabelns isoleringssystem appliceras genom extrudering.

Läs mer här.

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn

More news