NKT inviger det färdigbyggda tornet ”NKT Lighthouse”

Under fjärde kvartalet i år startar NKT tillverkningen av högspänningskablar i det nya produktionstornet som byggts vid fabriken i Karlskrona. Tornet är en viktig del av företagets pågående investeringar i sin högspänningskabelverksamhet.

Under 2020 inledde NKT ett investeringsprogram i sina högspänningsfabriker drivet av en rekordstor orderstock och positiva marknadsutsikter drivna av övergången till förnybar energi. En viktig del i programmet var att bygga ett nytt produktionstorn till den svenska fabriken i Karlskrona. Nu har NKT slutfört bygget och startar kabeltillverkningen i tornet under Q4, vilket markerar en viktig milstolpe i de pågående investeringarna i högspänningsverksamheten.

Produktionstornet NKT Lighthouse, med en höjd på 150 meter, står det som ett landmärke för Karlskrona stad och den globala omställningen till förnybar energi. Projektet har genomförts i samarbete med 30 lokala företag som tillsammans har lagt ner omkring en halv miljon arbetstimmar. Inne i tornet kommer kabelns isoleringssystem appliceras genom extrudering.

Läs mer här.

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related news

Some related news you may be interested in.

Ansökan om försvarssamarbete med Nato

Marin Technology Center vill uppfinna försvarsmateriel med Nato

Marine Innovation Day 2023 blev ett lyckat event!

Eventet hölls i den nya lokalen The Docks i Karlskrona.