NKT har framgångsrikt slutfört den första interna TOV-testsekvensen för högspännings DC-kabelsystem.

NKT:s tester för Temporary Overvoltage (TOV) har gått från en teoretisk hypotes till ett proof-of-concept in-house, där man har genomfört den första testsekvensen framgångsrikt.

Detta är en viktig teknisk milstolpe som ökar tillförlitligheten för kabelsystem som behövs för den gröna omställningen.

Eftersom efterfrågan på hållbara energikällor ökar exponentiellt, ökar trycket på tillförlitliga högspänningskablar ständigt. Som ett resultat diskuterar internationella standardiseringsorganisationer tester för att säkerställa att framtida kablar kan motstå trycket från ökad belastning och överspännings scenarier.

NKT har framgångsrikt genomfört sin första kundkompatibla TOV-testsekvens med hjälp av nya interna testmöjligheter för sina högspänningskabelsystem. Denna milstolpe visar NKT:s engagemang i att framtidssäkra tekniken och bättre stödja den fortsatta utvecklingen av ett likströmsnät i Europa.

Läs mer här

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn