Marine Technology Center of Sweden rekommenderat i Sverige som testcenter inom NATO DIANA

I ett svar från Försvarsmakten och Vinnova till Försvarsdepartementet rekommenderas Karlskronas marina ekosystem Marine Technology Center of Sweden som ett testcenter inom NATO DIANA för teknikutveckling och innovation inom yt och undervattensdomänen. Testcentret har två huvudområden; försvar samt havsbaserad energi. Ett område som fått ökad betydelse är övervakning av kritisk infrastruktur på havsbotten.

I ett svar från Försvarsmakten och Vinnova till Försvarsdepartementet rekommenderas Karlskronas marina ekosystem Marine Technology Center of Sweden som ett testcenter inom NATO DIANA för teknikutveckling och innovation inom yt- och undervattensdomänen. Testcentret har två huvudområden; försvar samt havsbaserad energi. Ett område som fått ökad betydelse är övervakning av kritisk infrastruktur på havsbotten.

Tidigare i år fick Försvarsmakten och Vinnova i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet samt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) att lämna förslag på lämpliga organisationer som svenska kandidater till Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). 76 svenska organisationer lämnade in en intresseanmälan. I svaret som redovisades den 31 oktober har man rekommenderat fem aktörer i Sverige, som alla är ledande inom sina respektive områden. LEAD i Linköping som accelerator, samt Svenska rymdaktiebolaget, RISE, MAX IV och Marine Technology Center of Sweden som testcenter.

DIANA utnyttjar sitt accelerationsprogram och testcenternätverk för att föra samman nystartade företag med etablerat näringsliv och forskning för att driva fram nya teknologier och lösningar, säger Oskar Frånberg, Forskningsledare på MTC. För Karlskrona finns det såklart ett viktigt signalvärde att Sverige och NATO pekar på oss när det kommer till teknikutveckling och kompetens inom yt- och undervattensdomänen. Det är i Karlskrona du ska verka om du vill ha tillgång till världsledande kompetens, mentorskap och testmöjligheter kopplat till havet, fortsätter Oskar.

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn