Marine Innovation Day 2023 blev ett lyckat event!

Eventet hölls i den nya lokalen The Docks i Karlskrona.

Eventet hölls i den nya lokalen The Docks i Karlskrona. Vi hade Försvarsminister Pål Jonson som talade om vikten av att samverka i dessa svåra tider. Vi hade också andra fantastiska talare från NKT, Saab Group, Saab Kockums, Business Sweden, Marinbasen, Marinstaben och Blekinge Tekniska Högskola.

Invigningstalade gjorde Emma Swahn Nilsson och Ulrica Messing och moderator var Rebecca Oliver.

Andreas Larsson och Oskar Frånberg, BTH och Anna-Lena Malm, Region Blekinge presenterade sin gemensamma, strategiska forskningssatsning. En paneldebatt med Karl Hallding, Vinnova, Carolina Bergeling, BTH, Stefan Persson, NKT och Kommendörkapten Peter Lendrop avslutade dagen.

Publiken var engagerade med frågor och det diskuterades mycket under pauserna!

”En dag som Marine Innovaton Day är viktig, inte minst för det nationella perspektivet, men även inom Blekinge, att vi tillsammans också ser vilka möjligheter som finns inom just marin teknik, som faktiskt är ett av våra utpekade spetsområden.” Ingela Håkansson, VD & Klusterledare, Techtank.

Några slutsatser från konferensen är att det satsas mycket inom marin teknik- området i Karlskrona nu. Det är viktigt att vi börjar öppna upp för mer samverkan mellan näringsliv, akademi och myndighet och Marine Innovation Day var en väldigt bra start!

 

Se hela nyheten och se bilder från eventet här.

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn