Stort intresse för civilingenjörsprogrammet i marin teknik

Civilingenjörsprogrammet i marin teknik på Blekinge Tekniska Högskola har fått ett rekordstort antal ansökningar för läsåret 2023-2024. Fler studenter än någonsin tidigare konkurrerar om en plats på programmet.

Stort intresse för civilingenjörsprogrammet i marin teknik på Blekinge Tekniska Högskola, och kompetensen är efterfrågad.

Civilingenjörsprogrammet i marin teknik på Blekinge Tekniska Högskola har fått ett rekordstort antal ansökningar för läsåret 2023-2024.

Civilingenjörsprogrammet i marin teknik vid Blekinge Tekniska Högskola är en högt uppskattad utbildning som har fått rykte om sig att producera skickliga och innovativa civilingenjörer inom det marintekniska området enligt näringslivet. I år har programmet fått rekordmånga ansökningar, där fler studenter än någonsin tidigare konkurrerar om en plats på programmet.

”Vi är glada över att se ett så stort intresse för vårt marinteknikprogram”, säger Johan Hjortsberg, programansvarig för marin teknik vid BTH. ”Det är ett bevis på kvaliteten i vår läroplan, men också att de globala skiften som sker t.ex energiomställningen och säkerhetsläget påverkar vilka program studenter söker sig till. Jag tror också att många fått upp ögonen att det sker en stor tillväxt inom det marintekniska området i Karlskrona och Sverige.”

Civilingenjörsprogrammet i marin teknik vid BTH är utformat för att ge studenterna de tekniska och praktiska färdigheter som krävs för att designa, konstruera och utveckla marina strukturer och system. Programmet erbjuder en unik blandning av teoretiska och praktiska kurser där inriktningen fångar näringslivets behov inom försvar/säkerhet, havsbaserad energi och hållbara hav.

”På civilingenjörsprogrammet i marin teknik så arbetar studenterna otroligt tätt med det marintekniska näringslivet, tex SAAB, NKT och FMV. Från dag ett så bygger vi relationer för framtiden, och skapar en attraktivitet i att bli kvar i Karlskrona efter examen. Första kullen går ut i vår, och alla har erbjudits anställning innan examen.”, säger Johan Hjortsberg. ”Vi är glada över att kunna välkomna en ny generation marintekniker till BTH i höst.” Avslutar Johan.

För mer information om Civilingenjörsprogrammet i marin teknik vid BTH, besök gärna BTH:s hemsida: https://www.bth.se/utbildning/program-och-kurser/mtamr/

För mer information vänligen kontakta:

Johan Hjortsberg, Programansvarig Civilingenjör Marinteknik                        0702-84 05 44
johan.hjortsberg@bth.se

David Appelberg, Innovationsledare MTC                                                               0708-70 54 04
david.appelberg@mtcos.se

Lennart Johansson, Innovationsledare MTC                                                           0708-70 51 26
lennart.johansson@mtcos.se

Marine Technology Center of Sweden arbetar för ett säkert och grönt Europa. MTC är ett samarbete mellan ledande industriaktörer, akademiska institutioner och statliga myndigheter, som syftar till att driva innovation och främja hållbara lösningar på utmaningar som den marina industrin står inför. Med ett fokus på havsbaserad energi, försvar och hållbara havsmiljöer driver vi innovation och tillväxt kopplat till havet. För mer information vänligen besök www.mtcos.se

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn