Strategisk tillväxtplan

Karlskrona – för ett säkert och grönt Europa

Strategisk tillväxtplan för den marintekniska sektorn i Karlskrona 2022–2030
Världen, Europa, Sverige, Blekinge och Karlskrona står inför ett antal icke förhandlingsbara paradigmskiften. Omställningen till förnybar energi, det förändrade säkerhetsläget och klimatförändringar är utmaningar som vi alla måste hjälpas åt att lösa. Varje beslut vi tar från och med nu måste förhålla sig till detta och påverka utvecklingen i rätt riktning. Oavsett företag, organisation, konsument eller medborgare kommer dessa vara styrande trender.

Blekinge och Karlskrona är synnerligen väl rustat att ta sig an och bidra till utveckling inom dessa tre nämnda områden med Östersjön som den gemensamma nämnaren. Potentialen för tillväxt är stor. Fram till 2030 finns realistiska möjligheter att antalet sysselsatta inom marina verksamheter i Blekinge dubbleras, från dagens 5 000 till 10 000.

Den marintekniska sektorn i Blekinge i dag domineras främst av två huvudsakliga verksamhetsinriktningar, Defense (Försvar) och Offshore Energy (Havsbaserad energi). Marinens verksamheter i Blekinge har sett en stadig ökning i antalet anställda sedan år 2000, en ökning som accelererat de senaste sju åren. I Blekinge och Karlskrona finns dessutom stora internationella företag med spetskompetens inom båda inriktningarna. Företagen har sedan en tid identifierat det ökande behovet av produkter och tjänster inom de båda inriktningarna och investeringar i mångmiljardklassen har gjorts i anläggningars kapacitet. Mellan år 2015 och 2020 ökade antalet årsarbeten i sektorn med cirka 1 000 och i dag sysselsätts drygt 5 000 personer inom den marintekniska sektorn i Blekinge. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) följer den industriella utvecklingen och har sedan fyra år framgångsrikt utbildat civilingenjörer i marin teknik med ett stigande söktryck till studieplatserna.

Den kritiska massan av kompetens, antalet sysselsatta, 340 års marin erfarenhet i kombination med hypermoderna produktionsanläggningar och BTH:s strategiska satsning inom området är några av anledningarna till att marin teknik utpekats som ett av fyra smarta specialiseringsområden i Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3). Blekinges S3 med sitt, för Sverige, unika missionsorienterade arbetssätt gör att vi är väl positionerade inom EU där omfattande utlysningar som adresserar miljö- och havsrelaterade frågor presenteras inom en snar framtid. Utöver satsningarna inom Defense och Offshore Energy lägger vi därför till en ny, utvecklingsinriktad sektor som också har en stor potential för tillväxt; Sustainable Oceans (Hållbara hav).

Detta är bakgrunden till att kommunstyrelsen i Karlskrona kommun gett Blue Science Park i uppdrag att ta fram ett förslag på en strategisk tillväxtplan för den marintekniska sektorn i Karlskrona samt ett förslag till hur ett tillväxtinitiativ skall formeras; Marine Technology Center of Sweden.

Du hittar hela tillväxtplanen här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.

Facebook
Twitter
LinkedIn