Försvarshögskolan och BTH bidrar till framtidens säkerhet

NATO har godkänt ett projekt med målet att säkerställa internetanslutningar även om undervattenskablar, som hanterar civila och militära kommunikationer i europeiska vatten, skulle komma under attack.

Forskarteamet, som inkluderar akademiker från USA, Island, Sverige och Schweiz, strävar efter att utveckla ett system som automatiskt kan omdirigera internettrafik från undervattenskablar till satellitsystem vid sabotage eller naturkatastrofer. NATO Science for Peace and Security Programme har beviljat ett bidrag på upp till €400,000 för det $2,5 miljoner stora projektet.

Smart säkerhet

Projektet kommer i en tid då rädslan ökar för att Ryssland eller Kina kan sabotera undervattenskablar för att störa kommunikationer under en militär kris – något som blev tydligt även för allmänheten efter explosionen av Nord Stream 2.

Det senaste forskningsinitiativet, som planeras att formellt lanseras med ett symposium vid Cornell University senare denna månad, fokuserar på att utveckla metoder för att upptäcka störningar på kablar och automatisera omdirigering av data till satellitsystem eller andra undervattenskablar.

Med tillräckligt med tid och mycket huvudbry är vi säkra på att vi kan göra det, sa rymdsystemingenjör Gregory Falco (Cornell University) i en intervju. Han är en av två huvudansvariga för projektet, som går under namnet Hybrid Space and Submarine Architecture to Ensure Information Security of Telecommunications, eller kort sagt HEIST.

Karlskrona bidrar

Henric Johnson, professor i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, har följt utvecklingen av modern undervattenskrigföring och kommer vara delaktig i HEIST-projektet. Han berättar att projektet delvis kommer att utvecklas vid en undervattenstestbädd för högspänningskablar här i Karlskrona.

Projektet, som förväntas involvera både kommersiella och statliga partners, kommer att testa prototyper och navigera genom regulatoriska utmaningar under de kommande två åren innan ett fungerande operativt system skapas.

Did you find it interesting?

Share what you read to your friends.